Cốc nhựa pha sơn dùng một lần có vạch đo dung tích

Cốc nhựa pha sơn có vạch do dung tích dùng một lần hoặc  vệ sinh dùng lại nếu ứng dụng bạn cho phép dùng cốc pha sơn lại nhiều lần.

Cốc nhựa pha trộn sơn PPS dùng một lần nhựa PP sơn trộn

  • PPS chất liệu phòng ngừa ăn mòn.
  • Thích hợp cho tất cả các loại của sơn và vecni/ sơn phủ/ sơn lót
  • Đặc biệt là thích hợp cho nước gốc nước sơn
  • Sử dụng cho tất cả các loại súng sơn như Sata, Iwata, Krautzberger Đức

 

 

 

Chi tiết sản phẩm cốc pha sơn

Sản phẩm
Cốc pha sơn
Cốc
600ml pps
Súng có thể làm việc

Sata, Iwata, Krautzberger Đức

Vật liệu
PPS plastic
Phù hợp cho
Sơn/ varnishes / sơn gốc nước

Các sản phẩm dùng cho ngành sơn