A 624 SX Supra Đĩa cắt lớn Kronenflex cho Thép

A 624 SX Supra Đĩa cắt lớn Kronenflex cho Thép

Ưu điểm: Phổ biến cho tất cả các loại rãnh – Sản phẩm hàng đầu cho máy có công suất thấp hơn (<5kW) và cho đường ray cứng – Cắt nhanh nhờ liên kết mềm hơn – Để sử dụng trên máy cắt xăng với tốc độ cắt 100 m / s và thiết bị kẹp

 

Mô tả

Xem các ưu điểm