FD 500 Đĩa có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

FD 500 Đĩa có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít

Ưu thế: Khả năng phân phối áp lực tốt nhờ lớp phủ xốp linh hoạt – Mài mềm và mẫu mài cực mịn – Tính linh hoạt cao và khả năng điều chỉnh với các đường biên dạng và đường bao – Thích hợp nhất để mài hoàn thiện – Có thể sử dụng ướt và khô – Có sẵn ở dạng hạt 1000, 1500 (nhôm oxit) và 2000, 3000 (SiC)

Mô tả

Xem các ưu điểm