Đĩa đệm dính cho đĩa dạ nỉ NDS 555

Đĩa đệm dính cho đĩa dạ nỉ NDS 555

Ưu thế: Đặc tính dính tốt cho đĩa dạ nỉ – Dành cho công việc đánh bóng và mài mức khó trung bình

Mô tả

Xem các ưu điểm