Đĩa đệm dính cho đĩa tự gắn chặt HST 359

Đĩa đệm dính cho đĩa tự gắn chặt HST 359

Ưu thế: Đặc tính dính tốt cho tất cả đĩa mài được phủ nhung – Dành cho công việc đánh bóng và mài mức khó trung bình

Mô tả

Xem các ưu điểm