NPA 400 Dạ nỉ mài cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Gỗ

NPA 400 Dạ nỉ mài cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến, Gỗ

Ưu thế: Phù hợp để hoàn thiện bề mặt, ví dụ thích ứng với mẫu mài hiện có – Có thể dụng khô và ướt

Mô tả

Xem các ưu điểm