SMT 924 Special Nhám xếp cho Thép không gỉ, Thép

SMT 924 Special Nhám xếp cho Thép không gỉ, Thép

Ưu thế: Độ tác động cao nhất dành cho các công việc mài khắt khe khi mài cạnh – Độ ổn định cạnh cao – Công suất cắt bỏ tôt nhất khi sử dụng trên các máy mài góc mạnh mẽ và áp suất mài cao

Mô tả

Xem các ưu điểm