MFW 600 Đĩa dạ nỉ công suất cao

MFW 600 Đĩa dạ nỉ công suất cao

Cho Thép, Thép không gỉ, Kim loại không chứa sắt

Ưu thế: Sản phẩm đặc biệt để hoàn thiện các mối hàn bằng thép không gỉ – 4 mức độ tinh khác nhau để cắt bỏ vật liệu tới độ bóng cao

Mô tả

Xem các ưu điểm