SMT 626 Supra Nhám xếp. cho Thép không gỉ, Thép

SMT 626 Supra Nhám xếp. cho Thép không gỉ, Thép

Ưu thế: Công suất cắt cao – Tuổi thọ cao thấy rõ nhờ độ nghiêng phiến mỏng độc đáo

 

Mô tả

Xem các ưu điểm