SMT 800 Special Nhám xếp cho Thép không gỉ, Thép

SMT 800 Special Nhám xếp cho Thép không gỉ, Thép

Ưu thế: Đĩa mút dạ nỉ chất lượng cao để hoàn thiện thép không gỉ – Kết quả tối ưu trên các máy mài điều chỉnh tốc độ – Ba mức độ tinh

Mô tả

Xem các ưu điểm