ROLL-BOX

ROLL-BOX

ROLL-BOX

Ưu thế: Cất trữ an toàn và tiện dụng các cuộn tiết kiệm – Khả năng cắt dễ dàng của vật liệu mài – Thay thế và nạp thêm đơn giản – Dành cho 5 cuộn a rộng 50 mm – Để lắp hoặc gắn chặt lên tường – Không bao gồm vật liệu mài trong phạm vi giao hàng

Mô tả

  • Xem các ưu điểm