PL 31 B

PL 31 B

PL 31 B

Cuộn có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Ưu thế: Sản phẩm với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tối ưu – các đặc tính mài tối ưu để mài bằng tay và mài bằng máy cầm tay

Mô tả

  • Xem các ưu điểm