PS 22 N

PS 22 N

Cuộn có lớp lót giấy cho Gỗ

Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng để mài bằng tay và mài bằng máy cầm tay trên hầu như tất cả vật liệu – Nhờ phạm vi hạt lớn mà có thể sử dụng cho mài thô đến mài hoàn thiện

Mô tả

  • Xem các ưu điểm