PS 30 D – Giấy nhám dùng sản xuất đồ gỗ

PS 30 D – Giấy nhám dùng sản xuất đồ gỗ

Cuộn có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Ưu thế: Độ sắc hạt cao và độ tác động cao khi gia công gỗ, sơn, chất trám lót – Linh hoạt và chống rách, dễ tạo nếp – Sản phẩm có tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tốt

Mô tả

  • Xem các ưu điểm