PL 31 B Dải có lớp lót giấy

PL 31 B Dải có lớp lót giấy

Cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ
Ưu thế: Phù hợp để hoàn thiện bề mặt, ví dụ thích ứng với mẫu mài hiện có – Có thể dụng khô và ướt

Mô tả

Xem các ưu điểm