AN 400 Đĩa lưới mài – Nhà phân phối vật liệu mài mòn Klingspor

AN 400 Đĩa lưới mài – Nhà phân phối vật liệu mài mòn Klingspor

Cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Lớp phủ gel, Thạch cao, Tường trát thô, Vật liệu hỗn hợp, Gỗ, Vật liệu gỗ678i

Mô tả

Xem các ưu điểm