KL 371 X Giấy nhám đóng gói sẵn

KL 371 X Giấy nhám đóng gói sẵn

Vải mài, xanh dương cho Kim loại phổ biến, Kim loại không chứa sắt
Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng với giá hợp lý dùng để mài bề mặt

Mô tả

Xem các ưu điểm