Phao nhựa chống mất nhiệt HEXIES

Hexies là phao polypropylen, hình lục giác, với các cạnh tròn trơn tru. Thiết kế độc đáo của họ tạo ra một tấm chăn “làm việc xuyên suốt” giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí bằng cách giảm đáng kể sự mất nhiệt và chất lỏng, đồng thời triệt tiêu mùi và hơi – Bằng sáng chế toàn cầu

So sánh với phao hình cầu:

  • Chỉ yêu cầu một lớp để phủ sóng hoàn chỉnh.
  • Hexies xây dựng vững chắc ngăn chặn chìm

Hexies hoàn toàn chịu tất cả các hóa chất hoàn thiện kim loại

Có 2 loại kích thước:

  • 50mm (40 per sq. ft./400 per sq. meter)
  • 100mm (13 per sq. ft./130 per sq. meter)

Tính năng tiết kiệm năng lượng:

  • Các thử nghiệm bay hơi tại hiện trường cho thấy Hexies® giúp giảm tới 90% lượng chất lỏng bị mất.
  • Tổn thất nhiệt giảm 80% có nghĩa là tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu.
Open Surface 50mm & 100mm Hexies®
Average Surface Temperature: C/F 90/194      70/158      50/122 90/194      70/158      50/122
Energy Consumption: kwh/h  10.73         4.61          1.61   2.04          0.76          0.51
Energy Saving: Percentage —- —- —-   81%          76%          70%
Evaporation Litres/m2h  13.05         4.97          1.45   1.28          0.38          0.13
Evaporation Saving: Percentage —- —- —-   90%          92%           91%

Description

Test Tank Dimensions – (W X L X H):  23.6″ (600 mm) X 72.8″ (1850 mm) X 39.4″ (1000 mm)

HEXIE Part Numbers and Descriptions:
Part Number Description
HEXFL5 HEXIE® 50 mm Polypropylene Hexagonal Floats
HEXFL1 HEXIE® 100 mm Polypropylene Hexagonal Floats