Duraclamp–390

Duraclamp–390

Weight
Assembly2.75 oz.77 grams
Frame2.00 oz.56 grams
Screw.75 oz.21 grams

 

Mouth Opening    1.500 in.38.10 mm
Mouth Depth0.875 in.22.20 mm
Thread Dimensions5/8-11

 

Part Number    Description    
O390DURACLAMP® w/ Plain Screw
O390TDURACLAMP® w/ Tipped Screw
O390T2DURACLAMP® w/ Tipped Screw and Tipped Frame
O390CDURACLAMP w/ Coarse Thread Plain Screw
O390TCDURACLAMP w/ Coarse Thread Tipped Screw
O390T2CDURACLAMP w/ Coarse Thread Tipped Screw and Tipped Frame

Mô tả

Ứng dụng:

  • Dùng trong hệ thống anot hóa( anodizing) linh kiện chi tiết nhôm.
  • Dùng hệ thống dây chuyền hóa chất xi mạ
  • Dùng hệ thống sản xuất nhôm