Duraclamp–390

Duraclamp–390

Weight
Assembly 2.75 oz. 77 grams
Frame 2.00 oz. 56 grams
Screw .75 oz. 21 grams

 

Mouth Opening     1.500 in. 38.10 mm
Mouth Depth 0.875 in. 22.20 mm
Thread Dimensions 5/8-11

 

Part Number     Description    
O390 DURACLAMP® w/ Plain Screw
O390T DURACLAMP® w/ Tipped Screw
O390T2 DURACLAMP® w/ Tipped Screw and Tipped Frame
O390C DURACLAMP w/ Coarse Thread Plain Screw
O390TC DURACLAMP w/ Coarse Thread Tipped Screw
O390T2C DURACLAMP w/ Coarse Thread Tipped Screw and Tipped Frame

Mô tả

Ứng dụng:

  • Dùng trong hệ thống anot hóa( anodizing) linh kiện chi tiết nhôm.
  • Dùng hệ thống dây chuyền hóa chất xi mạ
  • Dùng hệ thống sản xuất nhôm