MARINE DURACLAMP

MARINE DURACLAMP

NHỰA CỨNG VÀ KHÔNG GỈ

  • Các thử nghiệm cho thấy Marine Duraclamp có thể chịu được hơn hai lần mô-men xoắn của kẹp kim loại có kích thước tương đối
  • Lưu trữ chúng trên tàu trong hộp công cụ của bạn và chúng sẽ không bao giờ ăn mòn. Hoàn toàn chống lại hầu hết các hóa chất, chúng sẽ luôn hoạt động tốt như mới.

Ứng dụng:

  • Dùng cho lĩnh vự hàng hải.
  • Kẹp không gỉ, chống chịu nhiều loại hóa chất.

Mô tả