Duraclamp–508

Duraclamp–508

Weight
Assembly5.10 oz.145 grams
Frame4.26 oz.121 grams
Screw0.84 oz.24 grams
Mouth Opening    2.000 in.50.80 mm
Mouth Depth1.375 in.34.90 mm
Thread Dimensions5/8-11

 

Part Number    Description    
O508DURACLAMP® w/Plain Screw
O508TDURACLAMP® w/ Tipped Screw
O508T2DURACLAMP® w/Tipped Screw and Tipped Frame
O508SDURACLAMP® w/Short Plain Screw
O508STDURACLAMP® w/Short Tipped Screw
O508ST2DURACLAMP® w/Short Tipped Screw and Tipped Frame
O508CDURACLAMP w/ Coarse Thread Plain Screw
O508TCDURACLAMP w/ Coarse Thread Tipped Screw
O508T2CDURACLAMP w/ Coarse Thread Tipped Screw and Tipped Frame
O508SCDURACLAMP w/ Coarse Thread Short Screw
O508STCDURACLAMP w/ Coarse Thread Short Tipped Screw

Mô tả

Ứng dụng:

  • Dùng trong hệ thống anot hóa( anodizing) linh kiện chi tiết nhôm.
  • Dùng hệ thống dây chuyền hóa chất xi mạ
  • Dùng hệ thống sản xuất nhôm