Kẹp nhựa QUICK–GRIP

Kẹp nhựa QUICK–GRIP

NHANH CHÓNG VÀ ĐÁNG TIN CẬY

  • Kiểu kiềm Plier là lý tưởng để sử dụng trên các hình dạng và độ dài chuyên dụng.

VẬT LIỆU DURACLAMP

  • Được đúc bằng nhựa kỹ thuật cường độ cao tương tự như Duraclamp.

LÒ XO THÉP KHÔNG GỈ

  • Lò xo mạnh mẽ cung cấp một nắm mạnh mẽ và tiếp xúc điện tuyệt vời.
Kìm bấm mũi kim nhanh là lý tưởng cho ống và ép đùn hình độc đáo

 

Mô tả

KEY SPECIFICATIONS
PLB102 (Standard)PLB103 (Needle Nose)
A8.25″ (209 mm)8.25″ (209 mm)
B3.75″ (95 mm)4.00″ (102 mm)
C2.75″ (70 mm)2.75″ (70 mm)
D1.00″ Min. / 2.60″ Max.

(25 mm Min. / 66 mm Max.)

0.75″ Min. / 2.60″ Max.

(19 mm Min. / 66 mm Max.)