A 60 N Supra Đĩa cắt Kronenflex cho Nhôm

A 60 N Supra Đĩa cắt Kronenflex cho Nhôm

Ưu thế: Phương pháp đặc biệt giúp ngăn ngừa dính bẩn và tắc nghẽn – Ít tạo gờ sắc

 

Mô tả

Xem các ưu điểm