A 24 Extra T Đĩa mài Kronenflex

A 24 Extra T Đĩa mài Kronenflex

Cho Kim loại phổ biến

Ưu thế: Đĩa tiêu chuẩn với tỉ lệ giữa hiệu suất và giá tuyệt vời – Có thể sử dụng phổ dụng trong gia công kim loại – Kết quả mài hàng đầu trên tất cả các máy mài thông thường

 

Mô tả

Xem các ưu điểm