NPA 500 Dạ nỉ mài

NPA 500 Dạ nỉ mài

Cho Vẹt ni, Sơn phủ, Nhựa, Thép không gỉ
Ưu thế: Phù hợp để hoàn thiện bề mặt, ví dụ thích ứng với mẫu mài hiện có – Có thể dụng khô và ướt

Mô tả

Xem các ưu điểm