SMT 688 Special Nhám xếp cho Thép không gỉ, Thép

SMT 688 Special Nhám xếp cho Thép không gỉ, Thép

Ưu thế: Dụng cụ đặc biệt để gia công các khu vực khó tiếp cận, khe, rãnh và góc – Mức thích ứng tốt của phiến mỏng với các đường viền cong nhờ vượt quá độ dài phiến mỏng

Mô tả

Xem các ưu điểm