SMT 325 Extra Nhám xếp cho Thép không gỉ, Thép

SMT 325 Extra Nhám xếp cho Thép không gỉ, Thép

Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng để gia công cạnh và bề mặt trong vùng thép và thép không gỉ – Tốc độ cắt bỏ tốt trên máy mài góc của tất cả hạng công suất – Không làm bóng khi chịu áp suất mài thấp

Mô tả

Xem các ưu điểm