SMT 628 Supra Nhám xếp. cho Thép không gỉ, Thép

SMT 628 Supra Nhám xếp. cho Thép không gỉ, Thép

Ưu thế: Đặc biệt phù hợp với mài bề mặt trên thép và thép không gỉ – Công suất cắt bỏ tốt nhất khi sử dụng trên các máy mài góc mạnh – Công suất cắt mạnh và mài tiện nghi cao

 

 

Mô tả

Xem các ưu điểm