PW 2000 Đĩa vệ sinh cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa, Kim loại phổ biến, Đá

PW 2000 Đĩa vệ sinh cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Nhựa, Kim loại phổ biến, Đá

Ưu thế: Dạ nylon đặc biệt lý tưởng để loại bỏ màu ram, lớp oxit, gỉ, cặn màu – Vệ sinh mối hàn – Không tắc nghẽn

Mô tả

Xem các ưu điểm