QRC 411 Đĩa nhám thay nhanh

QRC 411 Đĩa nhám thay nhanh

Cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến

Ưu thế: Đặc tính mài mạnh nhờ Zirconia nhôm oxit tự mài sắc – công suất cắt bỏ cao trên thép và thép không gỉ

Mô tả

Xem các ưu điểm