Đĩa nhám dạ nỉ cho Kim loại phổ biến, Thép không gỉ NDS 800

Đĩa nhám dạ nỉ cho Kim loại phổ biến, Thép không gỉ NDS 800

Ưu thế: Độ ổn định cạnh cao – Đặc tính mài mạnh – Tuổi thọ dài – Có thể sử dụng để mài khô và mài ướt

Mô tả

Xem các ưu điểm