QMC 910 Đĩa nhám thay nhanh

QMC 910 Đĩa nhám thay nhanh

Đĩa thay nhanh cho Thép không gỉ, Thép hợp kim cao

Ưu thế: Công suất cắt bỏ cực cao trên thép không gỉ nhờ hạt gốm vi tinh thể tự mài sắc – Đặc tính mài mạnh liên tục – Mài mát khi gia công thép không gỉ nhờ đa liên kết

Mô tả

Xem các ưu điểm