PS 33 C giấy nhám có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

PS 33 C giấy nhám có lớp lót giấy cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ

Cho Vẹt ni, Sơn phủ, Ma-tít, Gỗ
Ưu thế: Tỷ lệ loại bỏ cao – Phạm vi ứng dụng linh hoạt

Mô tả

Xem các ưu điểm

Phạm vi ứng dụng rộng rãi

Phạm vi ứng dụng rộng rãi

Các tấm mài của chúng tôi có thể được sử dụng trên tất cả các máy móc thương mại có sẵn và các vật liệu khác nhau, thích hợp cho tất cả các ứng dụng từ mài bề mặt đến mài các chi tiết định hình cao.

Tối đa thân thiện với khách hàng

Tối đa thân thiện với khách hàng

Tư vấn chuyên môn, thời gian giao hàng ngắn và danh mục sản phẩm lưu trữ lớn đều là tiêu chuẩn của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể cung cấp thiết kế đặc biệt cho khách hàng và thiết bị liên quan đến máy với các hình dạng lỗ và kích thước khác.