NCW 600 Bánh mài dạ nỉ

NCW 600 Bánh mài dạ nỉ

Cho Thép không gỉ, Kim loại phổ biến
Ưu thế: Sự kết hợp từ phiến dạ nỉ và phiến vải mài cho ra mẫu mài tinh – đặc tính mài tối ưu – loại bỏ cao – tuổi thọ lâu

Mô tả

Xem các ưu điểm