SMT 314 Extra Nhám xếp

SMT 314 Extra Nhám xếp

Cho Thép, Kim loại không chứa sắt

Ưu thế: Công suất cắt tốt trên các thép không hợp kim – Cũng phù hợp với các kim loại NE – Công suất cắt bỏ tốt trên máy mài góc ở mọi mức công suất

Mô tả

Xem các ưu điểm