KM 613

KM 613

Ưu thế: Sản phẩm phổ dụng dành cho thép và vật liệu thép không gỉ – Công suất cắt bỏ đều – Phù hợp cho các khu vực khó tiếp cận

Mô tả

Xem các ưu điểm