KM 615

KM 615

Ưu thế: Mài mát nhờ đa liên kết – Công suất cắt bỏ cao trên thép không gỉ

Mô tả

Xem các ưu điểm