Duraclamp–635

Duraclamp–635

Weight
Assembly6.00 oz.170 grams
Frame4.80 oz.137 grams
Screw1.20 oz.33 grams
Mouth Opening    2.50 in.63.50 mm
Mouth Depth1.50 in.38.10 mm
Thread Dimensions5/8-11

 

Part Number    Description    
O635DURACLAMP® w/ Plain Screw
O635TDURACLAMP® w/ Tipped Screw
O635T2DURACLAMP® w/ Tipped Screw and Tipped Frame
O635SDURACLAMP® w/ Short Plain Screw
O635ST2DURACLAMP® w/ Short Tipped Screw and Tipped Frame
O635CDURACLAMP® w/ Coarse Thread Plain Screw
O635TCDURACLAMP® w/ Coarse Thread Tipped Screw
O635T2CDURACLAMP® w/ Coarse Thread Tipped Screw and Tipped Frame
O635SCDURACLAMP w/ Coarse Thread Short Screw
O635STCDURACLAMP w/ Coarse Thread Short Tipped Screw

Mô tả

Ứng dụng:

  • Dùng trong hệ thống anot hóa( anodizing) linh kiện chi tiết nhôm.
  • Dùng hệ thống dây chuyền hóa chất xi mạ
  • Dùng hệ thống sản xuất nhôm