Duraclamp 318

Duraclamp 318

Weight
Assembly2.00 oz.56 grams
Frame1.50 oz.42 grams
Screw.50 oz.14 grams

 

Mouth Opening    1.25 in.31.80 mm
Mouth Depth0.75 in.19.05 mm
Thread Dimensions9/16-12

 

Part Number    Description    
O318DURACLAMP® w/ Plain Screw
O318TDURACLAMP® w/ Tipped Screw
O318T2DURACLAMP® w/ Tipped Screw and Tipped Frame

Mô tả

Ứng dụng:

  • Dùng trong hệ thống anot hóa( anodizing) linh kiện chi tiết nhôm.
  • Dùng hệ thống dây chuyền hóa chất xi mạ
  • Dùng hệ thống sản xuất nhôm