CS 912 Y ACT Đai rộng có lớp lót sợi cho Thép không gỉ, Thép

CS 912 Y ACT Đai rộng có lớp lót sợi cho Thép không gỉ, Thép

Đai rộng có lớp lót sợi cho Thép không gỉ, Thép

Ưu thế: Đặc tính mài mạnh liên tục nhờ hạt gốm tự mài sắc và hạt gốm vi tinh thể – Băng mài công suất cao để mài hoàn thiện thép không gỉ

 

Mô tả

Xem các ưu điểm