C 24 RA Special Đĩa cắt lớn Kronenflex

C 24 RA Special Đĩa cắt lớn Kronenflex

Dùng cho Nhựa đường
Ưu thế: Phương pháp đặc biệt dành cho nhựa đường – Hạt silic cacbua thô, sắc – Sử dụng trên các máy rảnh tay chạy xăng với tốc độ cắt 80 m/s
 

 

Mô tả

Xem các ưu điểm