Bộ điều chỉnh khí và làm sạch khí Devilbiss

Bộ điều chỉnh khí và làm sạch khí Devilbiss

Air Line Regulator Filters and Control Units

Order No.
Model No.
Description
130098
HAF-518
Two-stage filtration system, including centrifugal and coalescer w/ 60 CFM regulator
130041
13-0041
100 CFM air line filter
130042
13-0042
100 CFM air line filter w/ 60 CFM regulator

Mô tả

Air Line Regulator Filters and Control Units

Bộ làm sạch khí và chỉnh khí cải thiện chất lượng khí cho công việc sơn. Lọc của chúng tôi và bộ chỉnh khí loại bỏ bụi, dầu, nước từ trong hệ thống xuống tới .01 micron. loại bỏ bụi và dầu trước khi thực hiện sơn và hạn chế việc sửa chữa. Đây là ý tưởng điều kiện độ ẩm thấp và sạch hơn, khô khí cấp cho hệ thống sơn.

Order No.
Model No.
Description
130098
HAF-518
Two-stage filtration system, including centrifugal and coalescer w/ 60 CFM regulator
130041
13-0041
100 CFM air line filter
130042
13-0042
100 CFM air line filter w/ 60 CFM regulator