HVLP Gravity Feed Spray Gun

HVLP Gravity Feed Spray Gun

GTi® Gravity Gun Includes:

Thông số kỹ thuật:

  • 1.3 mm, 1.4 mm, and 1.5 mm fluid tips
  • 900cc aluminum cup with push-on lid
  • High output air adjusting valve with gauge
  • Fluid filter, gun hook
    Order No.Model No.Fluid Tips  (mm)Air CapCup
    170156GTI-620G1.3, 1.4, 1.5#2000 HVLP900cc Aluminum

Mô tả

HVLP sử dụng cho Base coat hoặc clear coat:

  • Giá trị tuyệt vời
  • Ba loại khẩu súng trong một bộ các đầu típ khác nhau