Ống dây phòng sơn Devilbiss

Ống dây phòng sơn Devilbiss

Đầu nối ống dây:

Thiết kế tối ưu dòng khí chạy đến đầu súng và dụng cụ sử dụng khí

Hose Fitting Chart

Biểu đồ trên cho thấy dữ liệu kiểm tra tại 25 SCFM:

  • DeVilbiss high flow HC-4720 coupler, HC-4419 stem
  • RBL 611 coupler, 612 stem
  • Sharpe 8320 coupler, 8330 stem
  • Original DeVilbiss P-HC-4120 coupler, P-HC-201 stem
  • Milton/Sata ” P” style 1804 coupler, 1810 stem
  • Milton ” M” style S715 coupler, S727 stem
  • Sata/Milton ” T” style 784 coupler, 786 stem
  • Milton ” A” style S775 coupler, S777 stem

Mô tả

Đầu nối ống dây – Hose Fittings

Đầu có thể dùng lại – Reusable Connections

Hose Size and Type

Fits DeVilbiss
Hose No.
Size I.D.Size O.D.Connection Thread SizeConnection No.
H-1957
H-1975-1
1/4″1/2″1/4″ NPS (F)
3/8″ NPS (F)
P-HC-4523
P-HC-4543
H-19215/16″5/8″1/4″ NPS (F)
1/4″ NPS (M)
P-HC-4527
P-HC-4599
H-1973-1
H-1958
3/8″11/16″1/4″ NPS (F)
3/8″ NPS (F)
1/4″ NPT (M)
P-HC-4528
P-HC-4548
P-HC-4955

Kết nối nhanh – Quick Disconnects – High Flow Ball and Ring Lock Type

(For use wih HVLP Spray Equipment)

Connection No.Order No.Thread Size
HC-4719 (A)2401471/4″ NPT (M)
HC-4720 (B)2401481/4″ NPT (F)
HC-1166 (C)2400151/4″ NPT (M)
HC-4419* (D)2401451/4″ NPS (F)

*Designed for spray guns. Special cone seat prevents leaks!

Nipples (MBE) Male Both Ends

Part No.Straight TypeMale Thread
AD-311/4″ NPS1/4″ NPS
H-20081/4″ NPS1/4″ NPT
H-14463/8″ NPS3/8″ NPS
AD-113/8″ NPS3/8″ NPT

Adapters

Part No.Straight Type
Male Thread
Female Thread
AD-4041/4″ NPS3/8″ NPS
P-H-41053/8″ NPS1/4″ NPS

Valves – Ball Type

Part No.Thread
VA-5403/8″ NPS (M) x 3/8″ NPT (M)
VA-5421/4″ NPS (M) x 1/4″ NPT (M)
VA-5951/2″ NPT (M) x 1/2″ NPT (M)

Coupler

Part No.Thread
SSP-691/4″ x 1/4″ NPT (F)