A 24 Extra Đĩa cắt Kronenflex

A 24 Extra Đĩa cắt Kronenflex

Dùng cho Kim loại phổ biến

Ưu thế: Được chứng minh hàng triệu lần – Đĩa tiêu chuẩn với tỉ lệ giữa hiệu suất/giá tuyệt vời – Có thể sử dụng phổ dụng để gia công kim loại – Cắt nhanh vật liệu cứng

Mô tả

Xem các ưu điểm