QCA 555 Bộ thích nghi cho đĩa thanh nhanh

QCA 555 Bộ thích nghi cho đĩa thanh nhanh

Ưu thế: Bộ thích nghi Đĩa thay nhanh với ren M14 – Cho phép sử dụng đĩa thay nhanh trên tất cả máy mài góc thông dụng

Mô tả

Xem các ưu điểm