Whirlwind lọc khí dùng một lần

Whirlwind lọc khí dùng một lần

Lọc pha sơn DeVilbiss

Giải pháp chống bụi khi sơn. giảm lỗi phát sinh khi thợ sơn làm việc

Order No.
Model No.
ApplicationsDescriptionMax PSI
190181
KGP-5-K5
GravityFluid Strainer N/A
900006
149-278
SuctionFluid Strainer N/A
240129
PLH-MF-6-100
PressureFluid Strainer Assy.250
180073
VS-532
PressureFluid Strainer Assy.300
191925
VS-58-K10
Replacement screen for VS-532Screen-100 Mesh N/A
240131       PLH-MFC-100Replacement screen for PLH-MF-6-100Screen-100 Mesh N/A

Mô tả

Lọc chất lỏng

DeVilbiss Whirlwind ™: Tuổi thọ cao hơn và giảm áp lực
Bộ lọc hai giai đoạn được cấp bằng sáng chế:
Giai đoạn 1 – Buồng xoáy – Loại bỏ các giọt nước lớn
Giai đoạn 2 – Phương tiện lọc – Loại bỏ các giọt nước nhỏ hơn, giọt dầu và các hạt bụi bẩn
Tất cả các bộ lọc cạnh tranh khác:
Các giọt nước bão hòa phương tiện lọc – rút ngắn tuổi thọ của bộ lọc
Diện tích bề mặt đầu vào nhỏ hơn làm tăng sụt áp

Order No.
Model No.
Description
130028
HAF-507
Whirlwind Filter (order qty. 12)
130095
HAF-507-K2
Whirlwind Filter 2 pack (order qty. 6)