Van bi điều khiển điện – Van công nghiệp chính hãng

Van bi điều khiển điện – Van công nghiệp chính hãng

GKL Electric Linear Actuator

KGL

– Robust Construction, Precise Positioning, Reliable    Performance
– Wide Range Of Applications & Control Systems
– Compact Internal Arrangement
– Modulating Control Options Can Be Installed On   Site
– Local Control Options For Easy Commissioning          And Emergency Operation

Mô tả

Bộ truyền động tuyến tính điện GKL

KGL

– Kết cấu vững chắc, Định vị chính xác, Hiệu suất đáng tin cậy
– Nhiều ứng dụng & Hệ thống điều khiển
– Sắp xếp nội bộ gọn nhẹ
– Các tùy chọn điều khiển điều biến có thể được cài đặt trên trang web
– Tùy chọn điều khiển cục bộ để vận hành dễ dàng và vận hành khẩn cấp