Three-Way & Four-Way Mounting Type Flange End Ball Valve

Three-Way & Four-Way Mounting Type Flange End Ball Valve

Van bi 3 ngã &  4 ngã có mặt bích

 • Cổng L & Cổng T & Cổng X
 • ISO 5211 Direct Mounting Pad
 • Phạm vi nhiệt độ: -20 đến 180 ℃

Mô tả

Van bi 3 ngã và 4 ngã có mặt bích

GKV-243

 • Cổng L & Cổng T & Cổng X
 • ISO 5211 Direct Mounting Pad
 • Phạm vi nhiệt độ: -20 đến 180 ℃

GKV-243 PN16 / 40

 • Kích thước mặt bích: EN 1092-1 Kiểu 21 PN 16/40 (RF SF)
 • Kiểm tra: EN-12266-1
 • GKV-243 Lớp 150
 • Kích thước mặt bích: ASEM B16.5 Class 150
 • Kiểm tra: API-598

Three-Way & Four-Way Mounting Type Flange End Ball Valve

GKV-243

 • L-Port & T-Port & X-Port
 • ISO 5211 Direct Mounting Pad
 • Temperature Range: -20 To 180℃

GKV-243 PN16/40

 • Flange Dimensions: EN 1092-1 Type 21 PN 16/40(RF SF)
 • Test: EN-12266-1
 • GKV-243 Class 150
 • Flange Dimensions: ASEM B16.5 Class 150
 • Test: API-598