Bộ SFK 655 Vật liệu mài đàn hồi

Bộ SFK 655 Vật liệu mài đàn hồi

Cho Vẹt ni, Sơn phủ, Thủy tinh, Đá, Gỗ, Nhựa, Da, Kim loại phổ biến
Ưu thế: Khối mài cầm tay phổ dụng để hoàn thiện và mài sạch – Có thể được sử dụng trên nhiều vật liệu – Công suất làm sạch được tăng cường nhờ sử dụng phụ gia – Mài mềm nhờ cấu trúc đàn hồi – Có thể được sử dụng cho đến khi mòn hoàn toàn – Thành phần: 18 chi tiết / 6 chi tiết dưới dạng hạt 60, 120, 240

Mô tả

Xem các ưu điểm